Verkostot

Yritysverkosto on jotain, minkä hyötyjä ei Suomessa ole liiemmin käytetty. Suomalaiset yrittäjät ovat monesti todella yksinyrittäjiä, jotka haluavat puurtaa omassa yksinäisyydessään miettimättä edes mahdollisuuksia tehdä töitä toisten kanssa. Suomalaisuuteen on myös aiemmin kuulunut kateus, ja sehän ei yritysverkostossa ole kovinkaan toivottava piirre. Nimittäin vaikka verkoston tuottaisi kaikille jäsenille hyvää, niin aina joukossa on yrityksiä, jotka saavat enemmän ja yrityksiä, jotka saavat vähemmän. Verkostossa vain pitäisi ymmärtää, että toimimalla verkostona yhteistyössä selvien sovittujen sääntöjen mukaan, jokainen verkostossa oleva hyötyy verkostosta enemmän kuin jos ei olisi jäsen.

Erilaiset yritysverkostot

Monesti yritysverkosto perustetaan yhteisen tekemisen ympärille ja verkosto tuottaa yhtä ja samaa hyötyä kaikille verkoston jäsenille. Tällaisia yhden asian verkostoja ovat esimerkiksi ostoyhteistyö, missä ryhmä yrityksiä yhdestä ostaa isomman määrän tuotteita saadakseen paljous alennukset ja tuotteet sitten jaetaan ryhmän jäsenille. Toisaalla ryhmä yrityksiä voi rakentaa itselleen kiinteistön ja jakaa kaikki sen kulut yhteisesti ilman, että kenellekään maksetaan ylimääräistä. Yritysverkostoilla voi olla myös yhteiset osaamispoolit, joissa asiantuntijat liikkuvat yritysten välillä tarpeen mukaan. Asiantuntijat voivat itseasiassa olla omia yrityksiään, joilla vain on sopimus verkoston kanssa.

Monipuoliset verkostot

Jos halutaan kehittää yritysverkostosta vielä eteenpäin menevä kokonaisuus, vaihtoehto voisi oikeasti olla osuuskunnan perustaminen, jossa jokaiselle yritykselle tarjottaisiin osuuskunnan omien resurssien palvelut. Resursseja voisi olla esimerkiksi kirjanpitäjä, pakettiautonkuljettaja ja auto, kiinteistö, yhteinen lakimies jne. Mitä useammalle taholla ja ristikkäin saadaan verkoston tekemiset menemään, sitä kokonaisvaltaisempi yhteistyö on ja sitä reaalisempaa siitä saatava hyöty on kaikille jäsenille. Yksi esimerkki monipuolisesti nykyaikaisesta verkostosta on nykyaikainen kuntosali. Kuntosali tarvitsee isot tilat, joissa voi harrastaa useampi henkilö yhtä aikaa. Liikuntaa harrastavat ihmiset tarvitsevat myös fysioterapeutin, ravintoterapeutin ja hierojan palveluita. Tiloissa voi olla myös kahvilaa, luomuravintolaan, vaateliikettä, parturi ja kampaaja, lastenhoitaja yms. Kiireinen asiakas voi saada samasta paikasta kaikki palvelut sekä itselleen että lapselleen.

Kilpailijoiden verkostot

Joskus on tarpeen alueellisten kilpailijoiden perustaa yhteinen verkosto, jolla voidaan kamppailla muualta tulevia palveluita vastaan paikallisesti. Toisaalla taasen voidaan havaita että kehitys vaatii toimenpiteitä, jotka olisivat yksittäiselle paikalliselle toimijalle liian suuria yksin tehdä, mutta yhdistämällä monen paikallisen toimijan resurssit yhteen voidaan saada aikaan kokonaisuus, joka ei ainoastaan varmista toiminnan jatkuvuutta mutta tuo myös lisää asiakkaita varmentaa kaikkien jäsenten tulevaisuuden. Kilpailijat ovat monesti mukana oman alansa liitoissa tai yhdistyksissä, mutta näiden tarkoituksena on yleensä toimia valtiovallan suuntaan. Paikallisesti yhteistyö voi olla olematonta, vaikka esimerkiksi paikallisten kampaamoiden yhteistyöllä kampaamot voisivat saada nostettua tuotemyyntiä vähentämättä lainkaan omia töitään – tällöin vain yhteismarkkinoilla saadaan paikallisesti luotua kriittinen tietomassa, jolla paikalliset potentiaaliset ostajat saadaan muuttamaan ostokäyttäytymistään. Monesti paikalliset yrittäjät saattavat myös valittaa, että ostajat lähtevät lähikaupungin isoihin kauppahalleihin ja ostosparatiiseihin, koska siellä on paremmat valikoimat. Vaikka paikalliset yritykset eivät pystyisi kamppailemaan valikoimia vastaan, ne pystyisivät yhteistyöllä kertomaan omista palveluistaan ja tuotteistaan paremmin ja kenties vaikuttamaan siihen, lähteekö ostajat pidemmälle vai tyytyvätkö paikallisiin valikoimiin. Toisaalta jos tuotevalikoima todella on sellaista, mitä ei ole saatavilla paikallisesti, niin olisiko yhteistyöverkostolla mahdollisuus tuottaa valikoima paikallisesti, popup tyylisesti? Tällöin asiakkaat eivät joutuisi matkustamaan, ja kauppiaat saisivat paikalliset asiakkaat jäämään oman kylän kaupoille. Tämä vain esimerkkinä siitä, että erilaiset ja uudenlaiset yhteistyökuviot ovat mahdollisia, ne vain pitää toteuttaa eikä jäädä odottamaan seuraavan kansainvälisen kauppaketjun uutta kampanjaa, joka vetää ostajat mukanaan.