Suomessa on paljon isomman kokoluokan kiinteistöjä joissa lämmön talteenotto on hoidettu huonosti

Valtaosassa ilmanvaihto on hoidettu pelkillä huippuimureilla, eli lämmitettyä energiaa puhalletaan suoraan taivaalle, lämmityksen ollessa yleensä hoidettu vesikiertoisella lämmönjaolla.

Olemassa olevilla ratkaisuilla ei poistoilmasta saatua energiaa ole voitu siirtää kiinteistön lämmitys- ja/tai käyttöveteen stabiilisti. "Palasista rakentamalla" tehdyt talteenottojärjestelmät eivät olleet vakuuttaneet toiminnallaan ja siihen haluttiin löytää ratkaisu. Ratkaisu joka pystyy hoitamaan sille tarkoitetun tehtävän ilman jatkuvaa säätöä tai korjaamista. Laitteisto joka on suunniteltu juuri kyseiseen toimintaan.

Markkinoilla on myös hyvin vähän vaihtoehtoja esimerkiksi kylpyläkohteisiin joissa ainoa vaihtoehto on myöskin ollut "palasista rakentaminen". Therecon yksi päämarkkina-alueista on juuri kylpylän ilmanvaihto- ja käsittelylaitteistot.

Tämä puute toimi alkusysäyksenä RS Partnersin toiminnan aloittamiselle ja juuri isojen kiinteistöjen ilmanvaihtolaitteistot ovat yrityksen ydintoimintaa. Toimimme siis Thereco -laitteistojen maahantuojana ja tuotteitamme asentavat alan urakoitsijat.

Alalla jo pitkään toimittuamme ymmärsimme että toiminnan lähtökohtina pitää olla luotettavasti toimivat järjestelmät. Laitteiston pitää maksaa itsensä järkevällä aikavälillä takaisin joten on hyvin tärkeää että laitteisto toimii koko elinkaarensa ajan hyötysuhteella joka mahdollistaa tämän. Myös laitteiston muunneltavuus on tärkeää kohteiden ja tarpeiden ollessa hyvinkin erilaisia.

Nyt jo asennettujen laitteistojen toimivuus on ollut juuri sitä mitä on haettukin ja näin pystymme osoittamaan laitteiston tehokkuuden myös referenssien valossa eikä ainoastaan lukuina paperilla ilman tietoa laitteiston todellisesta toiminnasta.